Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2015

strawberry-tree
19:06
1208 ed73 420
Reposted fromyoursunrise yoursunrise viairmelin irmelin
strawberry-tree
19:06
Reposted fromoll oll viaearthangel earthangel
strawberry-tree
19:01
Zupełnie jakby nastąpiło rozdarcie w materii, z której byłam stworzona, a on był jedyną nicią pod kolor, którą mogłam się załatać.
— Jodi Picoult - Już czas
Reposted byanachronicWitcher anachronicWitcher
strawberry-tree
18:58

June 04 2015

strawberry-tree
21:15
5759 849e
Reposted fromlesnystworek lesnystworek vialaluna laluna

June 03 2015

strawberry-tree
21:34
6767 45f2 420
Reposted fromsugarlife sugarlife viamuminek muminek

June 01 2015

19:16
strawberry-tree
18:59
Niech Cię nie niepokoją
Cierpienia Twe i błędy.
Wszędy są drogi proste,
Lecz i manowce są wszędy.

O to chodzi jedynie,
By naprzód wciąż iść śmiało,
Bo zawsze się dochodzi,
Gdzie indziej niż się chciało.
— Leopold Staff
strawberry-tree
18:20
Facet powinien mieć obrączkę 2 rozmiary za małą, niech mu się wpija w palec, niech czuje, że ma żonę
Reposted fromsziiiz sziiiz viawidzezepaniodbija widzezepaniodbija

May 30 2015

11:37
11:34
smile | Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit viamuminek muminek
strawberry-tree
11:34

Najbardziej zmotywowany człowiek to ktoś, kto bardzo potrzebuje toalety. Żadna przeszkoda nie jest w stanie go powstrzymać przed osiągnięciem celu.

Czy kiedyś słyszałeś następujące wymówki:

Zsikałem się, ponieważ:
- nie miałem czasu, żeby pójść do toalety
- byłem zbyt zmęczony
- straciłem nadzieję, nie wierzyłem, że zdążę
- oni mnie ciągle wyprzedzają, bo mają dłuższe nogi
- jestem za głupi, aby skorzystać z toalety
- to już ósmy raz; jakoś nigdy nie mogę zdążyć
- to nie dla mnie
- zapukałem do toalety, ale nikt mi nie otworzył
- zabrakło mi motywacji
- miałem doła
- nie stać mnie na chodzenie do toalety
- postanowiłem, że pójdę jutro
- czekałem, aż rząd się zmieni
- wysikam się od poniedziałku

— znalezione
Reposted fromonnomnom onnomnom viamuminek muminek
strawberry-tree
11:33
Przytulanie to złoty środek na wszystkie sytuacje. Jeśli o czymś zapomni - przytul ją, jeśli powie dowcip, który wszyscy znają – przytul ją, jeśli sprawi Ci jakąś przykrość – przytul ją. Jeśli Ty sprawisz jej jakąś przykrość – przytul ją. Jeśli będzie smutna – przytul ją.
— Michał Piekara
Reposted frompesy pesy viamuminek muminek

May 24 2015

strawberry-tree
21:02
3234 a9d5 420
strawberry-tree
21:01
3155 5258 420
Reposted byverka111 verka111

May 22 2015

strawberry-tree
21:21
strawberry-tree
18:29
Według psychologów dla utrzymania dobrej formy psychicznej człowiek potrzebuje 5 przytuleń dziennie..
— duży niedobór przytulania, magnezu i żelaża, czas to leczyć, o !
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie via100suns 100suns

May 18 2015

strawberry-tree
18:29
strawberry-tree
18:16
6042 57e7 420
11:44
9888 43d4 420

electricsed:

gifsboom:

Cat and Owner chasing a bug.[video]

"Get it, get it!"

"I’m TRYING to, Steve."

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl